NEW EXPERIENCE

WINDOW FILM

MIDAS PHOTOCHROMIC

MIDAS

ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีทันสมัยของฟิล์มกรองแสงซึ่งนำเข้าจาก

สหรัฐอเมริกา Midas and Corona Window film ฟิล์มติดรถยนต์

ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้รถและดีไซน์

ของรถคู่ใจของคุณได้เป็นอย่างดี ปรับสีให้สว่างในที่มีแสงน้อยหรือกลางคืน

และปรับสีเข้มขึ้นในที่มี UV หรือแสงมาก ด้วยประสิทธิภาพในการคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ฟีล์มกันรอย

ฟีล์มปรับสีได้

สามารถฟื้นฟูรอยต่างๆ ให้กลับมา

สู่สภาพเดิมด้วยความร้อน

ของอากาศเมืองไทย

ฟีล์มปรับสีได้ตามแสงอุณหภูมิ

AWARD

MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS
MIDAS