Midas Black Bear

จากการศีกษาหมีดำ พบว่าขนสีดำของหมี มีไว้เพื่อดูดซับความร้อนหรือความอบอุ่นไว้กับตัว
เพื่อใช้ในยามฤดูหนาว จึงเป็นที่มาของ ฟิลม์ ceramic Black Bear จาก Midas Window Film

Black Bear

ฟิล์มสามารถกักเก็บความเย็นในเวลากลางคืนไว้ใช้เพื่อลดอุณหภูมิ ในเวลากลางวัน จึงทำให้อุณหภูมิ ภายในรถยนต์เย็นเร็วขึ้นกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไป

  • เนื้อฟิล์มเป็น bio ceramic ไม่บล็อกสัญญาณ
  • การผลิตใช้วิธี sputtering คือฉีดสารต่างๆไปในชั้นฟิล์ม อายุการใช้งานจึงอยู่ได้มากกว่าฟิล์มทั่วไป ที่เคลือบสารต่างๆไว้ที่ผิวของเนื้อฟิล์มด้านนอก
  • ลดความร้อนจากอินฟาเรตได้ 85%
  • ทัศนวิสัย ดีเยี่ยม ในตอนกลางคืน

คุณสมบัติ Midas Black Bear 05

05 BLACK BEAR SUPER CERAMIC 80%

Light Transmission 5 %
Solar Energy Rejected 65 %
Visible Light Reflectance (Interior) 5 %
Visible Light Reflectance (Exterior) 5 %
UV Rejected > 99 %
IR Rejected 83 %

คุณสมบัติ Midas Black Bear 20

20 BLACK BEAR SUPER CERAMIC 60%

Light Transmission 20 %
Solar Energy Rejected 62 %
Visible Light Reflectance (Interior) 6 %
Visible Light Reflectance (Exterior) 6 %
UV Rejected > 99 %
IR Rejected 85 %

คุณสมบัติ Midas Black Bear 30

30 BLACK BEAR SUPER CERAMIC 40%

Light Transmission 30 %
Solar Energy Rejected 60 %
Visible Light Reflectance (Interior) 5 %
Visible Light Reflectance (Exterior) 5 %
UV Rejected > 99 %
IR Rejected 85 %
Scroll to Top